Interní koučování

Zkušenosti s nastavováním a řízením koučovacích principů uplatňujeme také při implementaci a řízení koučování uvnitř ve firmách. Ke spolupráci s klienty v této oblasti přistupujeme jako k projektu, jehož nedílnou součástí je dlouhodobější supervize funkčnosti interního koučování, a to

jak po faktické a organizační stránce
- zabezpečení podmínek pro práci koučů
- výcvik interních koučů pro oblast individuálního i týmového koučování
- nastavení klíčových organizačních principů systému interního koučování
- vedení interních koučů k orientaci na konkrétní měřitelné výsledky
- vytvoření podmínek pro jasné oddělení koučovacího přístupu od přístupu trenérského (mentorovacího)
- přímá podpora a supervize leadera koučů

tak po stránce etické
- informovanost napříč firmou o významu a specifičnosti práce interních koučů
- vytvoření etického kodexu interního koučování
- koučink a mentorink koučů.Na nastavování a řízení systému interního koučování, jeho následné kalibraci na konkrétní podmínky a mentoringu interních koučů spolupracujeme zejména se společnostmi z oblastí

- telemarketingu
- telekomunikací
- IT
- bankovnictví.

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.Buddha

Tipy
Aktualizované vydání bestselleru, knihy autorů Kena Blancharda a Spancera Johnsona "Nový One Minute Manager", z vydavatelství Portál.
Tuto drobnou knížku přečtěte za pár hodin, inspirovat vás však může po několik měsíců.
Koučovna na LinkedIn - otevřená diskusní skupina pro kouče i uživatele koučinku. Přijďte se podívat, co je v koučinku novévo !
The Integral Vision: A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everything

Growth Point s.r.o.
Na Ovčinách 440/2
170 00 Praha 7