Oblasti koučinku

Rozvojové aktivity v oblasti koučování zaměřujeme na


- INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK

Přístup zaměřený na projektování a dosahování změny - nových cílů, snů a vizí, nových možností, nových řešení.
Individuální koučink umožňuje změnu jak v transakční úrovni (stimuluje klienta ke konkrétním akcím), tak v úrovni transformační (umožňuje hlubší změnu nejen v oblasti dovedností a zkušeností, ale také vyjasnění, „vybroušení“ hodnotových systémů a osobnostní identity klienta)
Individuální koučování probíhá formou dialogu, rozhovorů mezi koučem a koučovaným (klientem) a je postaveno na úvodním detailním definování cílů koučovacího procesu a na jejich postupném dosahování.


- TÝMOVÝ KOUČINK

Skupinová aktivita, při níž kouč facilituje, podněcuje, řídí, moderuje diskusi uvnitř skupiny směrem k dosažení cílů stanovených na počátku tohoto týmového setkání. Přínosný je například při definování vize či strategie týmu, pro podporu týmové motivace, může být využit pro zvýšení výkonnosti týmu a jeho soudržnost.


- VÝCVIK KOUČŮ

Poskytuje vzdělání v oblasti koučování a je určen jak individuálním zájemcům o profesi kouče, tak manažerům, kteří chtějí koučovací nástroje uplatňovat ve svém manažerském přístupu. Přináší detailní vhled do problematiky koučování, základní praktické zkušenosti s koučinkem a techniky a nástroje pro využití v koučovací praxi. Výcvik koučů je v Growth Point navržen a realizován v souladu s Kompetencemi profesionálního koučování Mezinárodní federace koučů ICF.


- AKCE ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ KOUČŮ


Hlavním posláním těchto akcí je poskytovat prostředí pro setkání profesionálních koučů a jejich další vzdělávání a rozvoj v oblasti koučování.

Možných způsobů, jak spojit mozkové neurony, je více, než kolik je atomů ve vesmíru. John Ratey

Tipy
Aktualizované vydání bestselleru, knihy autorů Kena Blancharda a Spancera Johnsona "Nový One Minute Manager", z vydavatelství Portál.
Tuto drobnou knížku přečtěte za pár hodin, inspirovat vás však může po několik měsíců.
Koučovna na LinkedIn - otevřená diskusní skupina pro kouče i uživatele koučinku. Přijďte se podívat, co je v koučinku novévo !
The Integral Vision: A Very Short Introduction to the Revolutionary Integral Approach to Life, God, the Universe, and Everything

Growth Point s.r.o.
Na Ovčinách 440/2
170 00 Praha 7